kursoversikt

Torill

BRATT HÅNSETT

Telefon: 90781507

Kurs i babymassasje / spedbarnsmassasje:

 • Kurs for barn under 7 måneder (eller eldre) settes opp etter avtale.
 • Kurs for grupper har en varighet på 5 uker/ganger, ca 2 t hver gang.
 • Individuelle kurs og kurs med 2 deltagere går over 4 uker/ganger, dag og tidspunkt avtales fortløpende.
 • Hvis det ønskes gjennomføres en ekstra kursdag for far / den andre omsorgspersonen, dag og tidspunkt avtales.
 • Oppsøkende undervisning for barselgrupper eller andre har en varighet på 5 uker/ganger, dag og tidspunkt avtales.
 • Kurs for barn mellom 7 og 12 måneder som ledsages av far / den andre omsorgspersonen: Lørdager, etter avtale, for grupper eller enkeltpersoner.
 • Kurs utover ovenstående fastsatte datoer settes opp etter avtale for enkeltpersoner, far / medmor / medfar, barselgrupper etc. Engelsk og noe fransk som supplerende språk hvis ønskelig.
 • Kursene holdes i Kurveien 5 i Oslo.Ved oppsøkende undervisning fastsettes sted etter avtale.
 • Ved spørsmål er du velkommen til en samtale.
 • Påmelding: Mobil 90781507 eller torillbratt@hotmail.com.

Priser:

 • Pr person ved gruppeundervisning med 3 deltagere eller flere: Kr. 1.300,-, ved 1-2 deltagere: Kr. 1.800,-.
 • Individuell opplæring: Kr. 1.800,-.
 • Pr person ved oppsøkende undervisning med 3 deltagere eller flere: Kr. 1.500,-, ved 1-2 deltagere: Kr. 2.000,-.
 • Inkludert i prisene er olje og kursmateriell.
 • For de som ønsker det gjennomføres oppfølgingsdager hvor vi repeterer massasjeteknikken og utveksler erfaringer. Gjelder både for grupper og individuelt. Kr. 300,- pr deltager for grupper.
  Kr. 600,- for enkeltpersoner.