smittevern

Torill

BRATT HÅNSETT

Telefon: 90781507

SMITTEVERN

Myndighetenes lovverk/påbud/regler både nasjonalt og lokalt, samt regler og anbefalinger utarbeidet av Helsedirektoratet (www.helsedirektoratet.no) og Folkehelseinstituttet (www.fhi.no) følges. Opplysninger finnes også på www.helsenorge.no.