smittevern

Torill

BRATT HÅNSETT

Telefon: 90781507

SMITTEVERN VED MASSASJE OG REIKIBEHANDLING

Myndighetenes regler og lovverk utarbeidet av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet følges. Se evt lenker nedenfor.
Folkehelseinstituttets Smittestopp-app for sporing av smitte er installert på min mobil.
Folkehelseinstituttets nettkurs om smittevern for en-til-en-kontakt er gjennomgått.

Spørsmål til klienten ved timebestilling og behandlingsdagen:

  • Har du vært i utlandet de siste 14 dager?
  •  Har du vært i kontakt med noen som er smittet av Covid-19? Er du i karantene?
  •  Har du hoste, feber, luftveisproblemer, forkjølelse, muskelsmerter eller maveproblemer?

Det forventes at klienten avbestiller timen etter eget initiativ hvis ovenstående inntreffer i perioden mellom bestilling og oppsatt time. Dette er gjensidig og gjelder også for behandler.

Rutiner før, under og etter behandling:

  • Vask av alle dørhåndtak, overflater, bad og massasjebenk. Alt tilbehør på benken skiftes ut for hver klient. God utlufting mellom klienter.
  • AntiBac til klient ved ankomst og ved avsluttet konsultasjon.
  • Munnbind er ikke anbefalt av helsemyndighetene (Jfr punktet «Råd om beskyttelsesutstyr» i skrivet «Drift i virksomheter med én-til–én-kontakt som frisører, kroppspleie mv.») Det avtales allikevel med klienten hva som er ønskelig.
  • Behandling av ansiktet utgår idet ansikt–til-ansikt kontakt innenfor 1 meter ikke anbefales. Der det er nødvendig vil smitterisikoen reduseres ved å ikke snakke.
  • Ved akutte luftveissymptomer avsluttes behandlingen umiddelbart og begge tar på munnbind.
  • Nettsidens priser blir påplusset kr 30,- for økte hygienekrav.
  • Betaling med Vipps når klienten har forlatt lokalet, og ikke kontanter. Sms med Vippskode vil bli sendt umiddelbart.

Helsedirektoratets veileder/regler:

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevernfaglig-forsvarlig-drift-i-helsevirksomheter-med-en-til-en-kontakt-covid-19/rad-til-virksomhetene?malgruppe=undefined

Folkehelseinstituttets nettkurs om smittevern for en-til-en-kontakt:

https://www.fhi.no/om/kurs-og-konferanser---oversikt/nettundervisning-nytt-koronavirus-og-covid-19-i-helsevirksomheter-med-en-ti/

Informasjonsplakat om gjennomført nettkurs til kunder om smitteverntiltak i forbindelse med covis-19-epidemien:

https://www.fhi.no/contentassets/5893960dade24506a95b6aa392328c19/fhi---plakat-a4-utskrift-kopimaskin.pdf

Folkehelseinstituttets veileder/regler:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/en-til-en-frisorer-mv/?term=&h=1