smittevern

Torill

BRATT HÅNSETT

Telefon: 90781507

SMITTEVERN VED MASSASJE OG REIKIBEHANDLING

Myndighetenes regler og lovverk utarbeidet av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet følges. Se lenker nedenfor.
Folkehelseinstituttets Smittestopp-app for sporing av smitte er installert på min mobil. På oppfordring fra instituttet 16. juni ble den deaktivert, men kan aktiveres hvis den på nytt blir aktuell.
Folkehelseinstituttets nettkurs om smittevern for en-til-en-kontakt er gjennomgått.

Spørsmål til klienten ved timebestilling og behandlingsdagen:

  • Har du vært i utlandet de siste 14 dager?
  •  Har du vært i kontakt med noen som er smittet av Covid-19?
  • Er du i karantene?
  •  Har du hoste, feber, luftveisproblemer, forkjølelse, muskelsmerter, maveproblemer eller plutselig store områder på kroppen med utslett?

Det forventes at klienten avbestiller timen på eget initiativ hvis ovenstående inntreffer i perioden mellom bestilling og oppsatt time. Dette er gjensidig og gjelder også for behandler.

Rutiner før, under og etter behandling:

  • Vask av alle dørhåndtak, overflater, toalett og massasjebenk. Alt tilbehør på benken skiftes ut for hver klient. God utlufting mellom klienter.
  • AntiBac til klient ved ankomst og ved avsluttet konsultasjon.
  • Munnbind benyttes under selve behandlingen på benk selv om dette ikke er pålagt/anbefalt av helsemyndighetene. (Jfr punktet «Råd om beskyttelsesutstyr» i skrivet «Drift i virksomheter med én-til–én-kontakt som frisører, kroppspleie mv.» fra Folkehelseinstituttet og «Bruk av beskyttelsesutstyr» i skrivet «Smittevernfaglig forsvarlig drift i helsevirksomheter med én-én-kontakt (covid-19), pkt 2 Råd til virksomheter, Bruk av beskyttelsesutstyr» fra Helsedirektoratet.) Det samtales med klienten om dette før behandlingen.
  • Behandling av ansiktet utgår derfor ikke selv om ansikt–til-ansikt kontakt innenfor 1 meter ikke anbefales. Smitterisikoen reduseres ved å ikke snakke. Behandlingen søkes så langt det er mulig innenfor de gitte regler å følge klientens ønsker og behov.
  • Ved akutte luftveissymptomer avsluttes behandlingen umiddelbart og begge tar på munnbind.
  • Betaling med Vipps når klienten har forlatt lokalet, ikke kontanter. SMS med Vippskode sendes umiddelbart.

Helsedirektoratets veileder/regler:

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevernfaglig-forsvarlig-drift-i-helsevirksomheter-med-en-til-en-kontakt-covid-19/rad-til-virksomhetene?malgruppe=undefined

Folkehelseinstituttets nettkurs om smittevern for en-til-en-kontakt:

https://www.fhi.no/om/kurs-og-konferanser---oversikt/nettundervisning-nytt-koronavirus-og-covid-19-i-helsevirksomheter-med-en-ti/

Informasjonsplakat om gjennomført nettkurs til kunder om smitteverntiltak i forbindelse med covis-19-epidemien:

https://www.fhi.no/contentassets/5893960dade24506a95b6aa392328c19/fhi---plakat-a4-utskrift-kopimaskin.pdf

Folkehelseinstituttets veileder/regler:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/en-til-en-frisorer-mv/?term=&h=1